Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda ölümlü ve hasarlı iş kazalarının artması ve kamuoyunda özellikle işverenlerin hapis cezasına varan cezalar aldığını duymuşsunuzdur. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2012 de çıkarılan İş Güvenliği Kanunu ve Risk Değerlendirme Yönetmelikleri çerçevesinde işletmeler 1 kişi dahi çalıştırsa Risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanına Risk Analizi yaptırmak zorundadır. 

Bu konuda, kurumsal danışmanlık hizmeti veren Büyük ve Kobi işletmeye Danışmanlık, uzmanlık, denetçilik, analistlik yapan bir kurumuz. Güvenilir bir desteğe hemen ihtiyaç duyuyorsanız bizi arayın. 

İş Güvenliği Uzmanlığı 
- Risk analizi yapılması,
- İşyerinde gözetim ve denetim sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi,
- İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması,
- Güncel mevzuat takibi,
- Uygun şekilde çalışma alanlarının bölünmesi ve yürüyüş yollarının çizimi ile işletmelerde mevzuat gereği asılacak levha ve uyarıların tespiti,
- Personele iş sağlığı ve güvenliği açısından mesleki eğitimler hariç diğer gerekli eğitimlerin verilmesi
- Acil durum ekipleri belirlenerek Acil Eylem Planı Hazırlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi,
- Yangın Tahliye Planı yapılması,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmaları,
- İş kazaları ile ilgili incelemelerin yapılması, önleyici faaliyetlerin belirlenmesi,
- Ergonomi çalışmalarının yapılması,
- Sağlık ve Güvenlik Planı’nın hazırlanması,
- İç Yönetmeliğin hazırlanması,
- İş İzni Prosedürü’nün hazırlanması,
- Çalışma talimatlarının hazırlanması,
- İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formu’nun düzenlenmesi
- Patlamadan Korunma Dokümanı’nın hazırlanması
- Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi,
- Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi,
- Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapılması,
- Kimyasal maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi,
- Kimyasal maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi,
- Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapılması,
- Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunulması,
- Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması,
- Topraklama tesisatının periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
- Paratonerin periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
- İş makinelerinin periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
- Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
- Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerinin takip edilmesi.

Temel iş Güvenliği Eğitimi

A) Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
B) iş kazaları ve meslek hastalıkların korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
C) Risk analizi ve değerlendirilmesi eğitimi,
D) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
E) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
F) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
G) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
H) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
I) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
İ) Ekranlı ekipmanlarla çalışma
J) Uyarı işaretleri,
K )Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
L) Temizlik ve düzen,
M) Yangın olayı ve yangından korunma,
N) Termal konfor şartları,
O) Ergonomi,
P) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
R) İlk yardım, kurtarma eğitimleri

İşyeri Hekimliği 
- İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması, 
- İşyerinin sağlık açısından resmi denetimlere hazır bulundurulması, 
- Poliklinik hizmeti verilmesi ve SGK tarafından ödenen reçetelerin işyerinde düzenlenebilmesi, 
- İşe giriş muayenelerinin yapılması, 
- İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmaları, 
- Periyodik olarak yapılması gereken tahlillerin takibi, değerlendirilmesi ve tahlil sonuçlarının sağlık raporlarına işlenmesi, 
- Sağlık ve hijyen ile ilgili kontrollerin yapılması, çalışanlara bu konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi. 

İşe Giriş Sağlık Raporu Düzenlenmesi
- İşe giriş muayenesi yapılması,
- İşyerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporlarının düzenlenmesi.

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri&Testler
- Gürültü Ölçümü
- Dozimetrik Gürültü Ölçümü
- Gürültü Haritası
- Aydınlatma Ölçümü – Gündüz
- Aydınlatma Ölçümü – Gece
- Termal Konfor Ölçümü (sıcaklık, nem, hava akım hızı)
- Dozimetrik Toz Ölçümü
- Gaz ve Buhar Ölçümü
- Titreşim Ölçümü
- Makine ve elektrikli aletlerde LVD Testleri

OHSAS 18001 Yönetim Sistemi
- OHSAS 18001 yönetim sisteminin iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli alt yapısının hazırlanması, denetlenmesi ve belgelendirilmesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 14001 yönetim sisteminin çevre güvenliği açısından gerekli alt yapısının hazırlanması, denetlenmesi ve belgelendirilmesi.